آخرین اخبار مدارس


14 آذردبستان دخترانه سما

14 آذردبستان دخترانه سما

11 آذردبستان دخترانه سما

07 آذردبستان دخترانه سما

26 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 آباندبستان دخترانه سما

13 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

13 آباندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا قالیبافان

مسابقه: تدبر در قرآن طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا قالیبافان

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محدثه عظیم پور

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

تارا تیمور زاده

مسابقه: طناورز انفرادی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محدثه عظیم پور

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مریم حسین زاده

مسابقه: جشنواره خوارزمی

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

مهتاب علوی نژاد

مسابقه: اسکیت سرعت

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

سيده حديثه حسيني

1387/09/24

دبستان پسرانه سما

وحيد رمضان نژادمغاني

1390/09/25

دبستان پسرانه سما

محمدطاها رضائي

1388/09/30

دبستان پسرانه سما

اميرعلي داودي

1391/09/26

دبستان دخترانه سما

يلدا تمدن

1388/09/30

دبستان پسرانه سما

امين علي قاسم نژاد

1390/09/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدعارف موسوي نژاد

1380/09/29