آخرین اخبار مدارس


16 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه

16 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه

14 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه

07 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه

04 تیردبیرستان دوره اول پسرانه

31 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه

26 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه

26 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

مهندسی ایمنی

دکتر ایرج محمدفام

مهندسی ایمنی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

لطفا گوسفند نباشید

محمود نامنی

خود شناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

حکایتهای دهخدا

محمدحسین صفاخواه

حکایتهای دهخدا

دبیرستان دوره اول دخترانه

سلام بر ابراهیم جلد 1

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

دفاع مقدس

دبیرستان دوره دوم دخترانه

روباتیک

علیرضا زارع پور

چگونه روبات بسازیم

دبیرستان دوره دوم دخترانه

آفتاب در حجاب

سیدمهدی شجاعی

حجاب

دبیرستان دوره دوم دخترانه

فیزیولوژی گندم

عادل مدحج و قدرت اله فتحی

رشد و نمو گندم

دبیرستان دوره دوم دخترانه

راهکارنامه

ملاحت نجفی

شیوه نامه مسابقات

دبیرستان دوره دوم پسرانه

درمان مسائل نوجوانان

کِر،نلسون،لامبرت

مشکلات درسی و رفتاری

دبیرستان دوره اول پسرانه

دقایقی با قرآن

محسن قرائتی

معارف دینی برای جوان

دبیرستان دوره دوم دخترانه

مکتبهای ادبی

رضا سیدحسینی

مکتبهای ادبی

دبستان دخترانه

الا در مدرسه

تیمو پارولا

همکاری همدلی مدرسه

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

یکتا آشفته

مسابقه: ترنم قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمدرضا گلستانی

مسابقه: مسابقه رشته مدادرنگی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

شکیبا ذاکر

مسابقه: مسابقات کاتا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

پریشاد فیض-غزل خالق زاده

مسابقه: پزوهش

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه

سمیرا رحمانی مقدم

مسابقه: مسابقات ورزشی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

مبینا مومنی -نرگس احمدزاده

مسابقه: جشنواره خوارزمی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

فاطمه فدایی نیا

مسابقه: عطر انتظار

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه

امیرحسین جلالی مقدم

مسابقه: مسابقه رشته نقاشی خط

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دانیال صدرا

مسابقه: کاریکاتور

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه

زهرا قالیبافان

مسابقه: مسابقات ورزشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه

امیر حسن جلالی مقدم

مسابقه: نقاشی خط

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

مهدی براتی

مسابقه: مسابقه رشته قلم فلزی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه

آیدا حیدریان- متین دربانی

عشق هشتم

دبیرستان دوره دوم دخترانه

زهرا صادقی-سارا فخار-النازسبیمی-مهشیدقنبری

دلیل انحراف جوانان از دین

دبیرستان دوره اول دخترانه

نرگس احمد زاده -مبینا مومنی

نقش دانش اموزان در رعایت اداب شهروندی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

نونا افسر- هانیه فانی

رابطه بین شادکامی و نگرش دینی

دبیرستان دوره اول دخترانه

پریشاد فیض - غزل خالق زاده

تاثیر مد بر حجاب

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

اميررضا تنهاءپيله داربني

1387/04/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه

سيده زينب حسنيون

1381/04/25

دبیرستان دوره اول دخترانه

پريسا خاكپور

1386/04/31

دبستان دخترانه

الناز لطيفي

1390/04/23

دبیرستان دوره دوم دخترانه

فاطمه حجازي

1381/04/29

دبیرستان دوره دوم پسرانه

محمدرضا نوريان فروتقه

1381/04/27

دبستان پسرانه

مهدي ناظوري

1389/04/31

دبیرستان دوره اول دخترانه

محدثه عليزاده عشرت آبادي

1386/04/25

دبستان دخترانه

غزاله كشاورز

1393/04/26

دبیرستان دوره دوم دخترانه

آتنا مومني

1382/04/26

دبیرستان دوره دوم دخترانه

نرگس سلماني عشرت ابادي

1383/04/23