آخرین اخبار مدارس


14 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

02 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

24 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 اسفنددبستان دخترانه سما

21 اسفنددبستان دخترانه سما

15 اسفنددبستان دخترانه سما

15 اسفنددبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

درس و کنکور

مهندس محمدحسین رضوانی

درس و کنکور

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آفتاب در حجاب

سیدمهدی شجاعی

حجاب

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

راهکارنامه

ملاحت نجفی

شیوه نامه مسابقات

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مکتبهای ادبی

رضا سیدحسینی

مکتبهای ادبی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

از طراحی تا معماری

سید ابوالقاسم سید صدر

چگونگی طراحی و معمار

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

روباتیک

علیرضا زارع پور

چگونه روبات بسازیم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فیزیولوژی گندم

عادل مدحج و قدرت اله فتحی

رشد و نمو گندم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قصه های شیرین جوامع الحکایات

ناصر کشاورز

قصه های شیرین جوامع

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهندسی ایمنی

دکتر ایرج محمدفام

مهندسی ایمنی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهندسی حریق

دکتر رستم گلمحمدی

مقابله با حریق

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حکایتهای دهخدا

محمدحسین صفاخواه

حکایتهای دهخدا

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی افسر

مسابقه: نمایشنامه خوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهیار بهادری

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امید صفری

مسابقه: قلم زنی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سیدامیر علی سیدامجدی

مسابقه: طراحی پوستر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانیال صدرا

مسابقه: کاریکاتور

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی شمس

مسابقه: نمایشنامه خوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیر مهدی زینل زاده

مسابقه: نمایشنامه خوانی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سجاد یوسفی

مسابقه: نمایشنامه خوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهرانه موسوی

مسابقه: هنرهای تجسمی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیر حسین برهانی

مسابقه: نمایشنامه خوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سید محمد حسین قناعتی

مسابقه: حفظ قران

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رامتین هادوی

مسابقه: مداحی - طرح قدس سما

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

منصوره عالي عارفي

1390/04/07

دبستان دخترانه سما

نازنين نجارمغاني

1390/04/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رامتين هادوي

1384/04/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سهيلا سينايي

1382/04/04

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد مخدومي

1389/04/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الهام دباغ يزدي

1382/04/05

دبستان پسرانه سما

سپهر راستگومقدم طرقي

1391/04/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه جدكاره

1383/04/03