آخرین اخبار مدارس


09 دیدبستان دخترانه سما

01 دیدبستان دخترانه سما

01 دیدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

بهار زيوري

1386/01/10

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

رضا كبيريان ترشيزي

1378/01/11

دبستان دخترانه سما

زهرا راعي حسن آبادي

1389/01/13

دبستان پسرانه سما

مبين افسرالشعرائي

1385/01/12

دبستان پسرانه سما

محراب علي نيا

1386/01/15

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ريحانه حاتميان

1378/01/10

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل معيني دانشمندي

1389/01/10